Služby

Cenník

Individuálna (bazálna) psychoterapia  – 50 min                    30 eur/sedenie*

Párové poradenstvo – 90 min                                               50 eur/sedenie

Skupinová (bazálna) psychoterapia  – 90 min                      10-15 eur/stretnutie (v závislosti od veľkosti skupiny)

Krízová intervencia – 50 min                                                30 eur/stretnutie

Psychologické vyšetrenie pre žiadateľov a

držiteľov o zbrojný preukaz                                                   80 eur

Orientačné psychologické vyšetrenie                                    50 eur

Komplexné psychologické vyšetrenie                                   120 eur

Psychologická správa                                                           40 eur/strana

Dopravno-psychologické vyšetrenie                                     70-90 eur (podľa skupiny, počtu skupín vo vodičskom preukaze**

Odborné poradenstvo                                                            300 eur**

Vzdelávacie aktivity/prednášky                                              Cena dohodou

 

* Prvé stretnutie je zdarma, druhé podľa cenníku.  Cena závisí od počtu sedení týždenne.

Diskusia o cene i frekvencii sú súčasťou prvých dvoch stretnutí.

** Dopravno-psychologické služby sú zabezpečené garantom zariadenia Mgr. Martinom Babíkom.