Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapiu možno stručne charakterizovať ako liečbu hovorením či liečbu slovom.

Skúšať hovoriť všetko, čo nám prejde mysľou, bez snahy o kontrolu.

Tak ako sa menia obrazy za oknom vlaku, jeden po druhom…

 

Pár myšlienok k mojej psychoterapeutickej práci:

Neexistujú dvaja rovnakí ľudia – V práci s klientami sa snažím o

individuálne porozumenie a „šitie terapie na mieru“.

Psychologické problémy sú bežné – vyhľadať psychoterapiu nemusí znamenať, že sme psychicky chorí. Napriek tomu je ich priznanie si a vyhľadanie pomoci spojené s intenzívnymi pocitmi hanby či viny.

Snaha o porozumenie – Stavebným kameňom našej práce bude úsilie o porozumenie.

Na začiatok sa pokúsime pochopiť akú terapiu potrebujete

V úvodných stretnutiach sa zameriame na to, aký typ liečby by bol pre Vás prospešný.

Akému okruhu ťažkostí sa venujem? V praxi sa stretávam najmä s rôznymi formami úzkosti a depresie, pocitmi prázdnoty a neporozumenia vo vzťahoch s partnerkou/partnerom, či vo vzťahoch všeobecne. Skúsenosti mám i z oblasti závislosti a návykových látok, či porúch osobnosti.

 

Psychoanalytická psychoterapia

POMÁHA pri liečbe širokej škály porúch rôzneho druhu – úzkosti, depresie, poruchy osobnosti, príjmu potravy, vzťahové či partnerské problémy, psychosomatické ťažkosti a iné.

Je VIAC ako len terapeutická metóda na zbavenie symptómov, či dosiahnutia úľavy.

USILUJE o poznanie seba samého a tým vedie k lepšiemu porozumeniu druhých.

Smeruje k ZÁŽITKU úprimného a otvoreného vzťahu s terapeutom, v ktorom je možné mnohé pochopiť.

Má dlhodobú TRADÍCIU a široké teoretické zázemie – je dielom mnohých a je overená časom.

ZÍSKAVA podporu i vo vedeckých štúdiách a kruhoch, prečítajte si napr. zhrnutie štúdie Tavistock depresion study

Moja OSOBNÁ SKÚSENOSŤ so psychoanalýzou potvrdzuje vyššie uvedené a podobnú skúsenosť sa snažím sprostredkovať i klientom.